Emeklilik Hesaplama (Kadınlarda, Erkeklerde)

0
275

Emeklilik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sabit ve yasal bir hal almıştır. Emeklilik durumu, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterir. Emeklilik hesaplama konusunu SSK (4a), Bağkur(4b) ve Emekli Sandığı(4c) olmak üzere üç ayrı başlıkta incelemek gerekir. Sözleşmeli olarak çalışanlar ve prim ödeyenler SSK, yani yeni adı ile SGK 4a kategorisine girer. Doktorlar, Avukatlar ya da serbest meslek sahipleri Bağ-kur şimdiki adı ile SGK 4b kapsamı altındadır. Devlet Memurları Kanunu dahilinde en az 10 yıl çalışanlar ise Emekli Sandığı yani SGK 4c kapsamında emeklilik hakkı kazanabilir. Emeklilik hesaplamadan önce bu başlıklardan hangisine dahil olunduğunu biliyor olmak gerekir. 1999 yılında yapılan bir kanun değişikliği ile emeklilik yaşı 58’den 60’a  2006 yılında ise 65’e yükselmiştir.

SSK Emeklilik Şartları ve Hesaplama

SSK’dan emekli olmak için gereken şartlar şöyle ifade edilir;

 • Belirli bir yaşı doldurmuş olmak,
 • Primlerini ödemeyi tamamlamış olmak,
 • Belirli bir süredir sigortalı bulunmak.

Bu şartları sağlamayan TC vatandaşları SSK’dan emekli olamazlar. SSK’dan emeklilik kadınlar ve erkekler olmak üzere yeniden değişkenlik gösterir.

SSK Dahilinde Erkeklerde Emeklilik

08/09/1976’dan yılından önce sigortası başlamış olan erkeklerin emekliliği için 55 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Eğer 55 yaşını doldurmamışlarsa, sigortalı oldukları süre 25 yıldan az olmamalıdır. Bu koşullara ek olarak kişiler yaşlılık, malullük ya da ölüm sigortaları primi ödemelerini gerçekleştirmişlerse emekli olabilirler. Eğer 7200 günü 2005 tarihine kadar tamamlamışlarsa, emekli olma yaşı 60’tır. Fakat 01.05.2008 tarihi sonrası işe girmişler ise emeklilik yaşının gösterdiği değişkenlik şu şekilde açıklanır.

Yine tamamlanan gün sayısı 7200 olmak kaydı ile yıl aralığı ve yaş;

01.01.2036-31.12.2037 için 61

01.01.2038-31.12.2039 için 62

01.01.2040-31.12.2041 için 63

01.01.2042-31.12.2043 için 64

01.01.2044-31.12.2045 için 65

01.01.2046-31.12.2047 için ise yaş yine 65’tir.

SSK Dahilinde Kadınlarda Emeklilik

Erkekler için geçerli olan diğer şartlar değişmemekle birlikte kadınlar daha az prim öderler. 2008 yılı sonrası sigortalı olmaya başlayan kadınlar 7200 iş gününü tamamladıkları takdirde 58 yaşında emekli olabilirler.

SSK Dahilinde Kadınlarda Yaş Haddinden Emeklilik

Kadınlarda yaş haddinden emeklilik için sağlanması gereken şartlar;

 • 4500 gün çalışma süresini tamamlamış olmak,
 • 58 yaşında olmak
 • 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak

Bu şartlar dahilinde yaş haddinden kısmi emeklilik sağlanabilir. Kısmi emeklilik normal şartlar ile emekli olunduğunda alınabilecek para miktarının %20 kadar eksik bağlanması şeklindedir.

Bağkur Emeklilik Şartları Nelerdir ve Kimler Bağkur’dan Emekli Olabilir?

Bağkur’da emeklilik koşulları SSK’da olduğundan biraz daha zordur. Tamamlanması gereken çalışma yılı ve ödenmesi gereken primler daha fazladır. Bu kapsama yani SGK-4b bendine dahil olan gruplar avukatlar, doktorlar, tüccarlar, esnaflar, kuyumcular serbest meslek icra eden kimselerdir.

Kanun değişikleri nedeniyle burada da SSK’da olduğu gibi daha öncesi ve daha sonrası durumları söz konusudur. Bunun sebebi ise devlette kazanılan bir hakkın geri alınamıyor oluşundan dolayıdır. Buna göre 1 Ekim 1999 sonrası çalışmaya başlayanlar, 1 Ekim 1999 ile 30 Nisan 2008 arası işe girenler ve 1 Mayıs 2008 sonrası işe girenler olarak üç ayrı durumdan söz etmek mümkündür.

Bağkur’da 1 Ekim 1999 itibari ile Emeklilik

23 yıl prim ödemesini tamamlamış olan 4b bendine tabi erkekler prim ödemelerini 25 yıl olarak gerçekleştirirlerse emekli olmalarında yaş şartı aranmaz.

Aynı koşullar dahilinde kadınlar 18 yıl boyunca prim ödemişlerse 20 yıl prim ödemeleri sonucunda yaş şartı olmadan emekli olabilir.

Bağkur İle 1 Ekim 1999 30 Nisan 2008 Arası Emeklilik

Bu tarihler arasında sigortası başlamış olan erkekler için;

 • 25 yıl sigorta primi ödemiş olmak,
 • 60 yaşını doldurmuş olmak

Şartlarını sağlıyor olmak gerekir.

Aynı şekilde kadınlar ise;

 • 25 yıl sigorta primi ödemiş olmak,
 • 58 yaşını doldurmuş olmak

Durumlarına vakıf iseler emekli olabilirler.

Bağkur İle 1 Mayıs 2008 Sonrası Emeklilik

Erkekler eğer 31 Aralık 2035 Tarihine kadar

 • 60 yaşını doldurmuş olmak,
 • 9000 gün prim ödemiş olmak

Koşullarını sağlıyorlarsa emekli olabilirler. Bu şartı yerine getiremezlerse emeklilik yaşı artar.

31 Aralık 2008 sonrası sigortaları başlamış olan kadınlarda şartlar değişmez yalnızca kadınların emekli olma yaşı 58’dir.

Bağkur İle Kadın ve Erkeklerde Kısmi Emeklilik

1 Ekim 1999 tarihi sonrası, yaş haddinden emekli olmak isteyen kadınlar;

 • 50 yaşını doldurmuş olmak,
 • 5400 gün prim ödemiş olmak

Şartlarını sağladığı koşullarda emekli olmalarına 2 yıl ya da daha az bir zaman kaldıysa yaş haddinden emekli olma hakkı kazanırlar. Bu şartları sağladıkları halde emekliliklerine 2 yıldan daha fazla bir süre varsa kademeli emekliliğe tabidirler. 1 Ekim 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortaları başlamış olan kadınlar aynı şartları sağlarlar ise emekli olma yaşları 60’tır.

Yine aynı şartlar erkekler için de geçerli olmak üzere emeklilik yaşı 55 ve 1 Ekim 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arası sigortalı olanların kısmi olarak emekli edilmeleri için mevcut yaş 62’dir.

Emekli Sandığı Emeklilik Hesaplama, Yaşı ve Koşulları

Yapılan kanun değişiklikleri dolayısı ile 4c’ye dahil olan devlet memurları için emekli olma yaşı hangi yıla kadar ne kadar prim ödediğine göre değişkenlik gösterir. 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde kadın memurlar 20, erkek memurlar ise 23 yıldan fazla prim ödemişler ise yaş şartı aranmaksızın istedikleri zaman emekli olabilirler. 23 Mayıs 2002 tarihi sonrası kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl prim ödeme şartı sabit olmak üzere, 25 yılı tamamlama süresi arttıkça emekli olma yaşı da kademeli olarak artar. Örnek verecek olursak;

Bir erkek memurun 25 yılı tamamlaması için kalan süre 8 yıldan fazla, 9 yıl 6 aydan az ise emekli olma yaşı 49 iken, bu tamamlama süresi 9 yıl 6 aydan fazla ve 11 yıldan daha az ise gelinecek yaş 50’ye çıkar.

8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 arasında işe başlama durumunda şartlar sabit kalmak üzere erkek memurların emeklilik yaşı 60’tır, kadın memurların emeklilik yaşı ise 58’dir.

30 Nisan 2008 sonrası işe başlayanlar için, 25 yıl prim ödeme süresini tamamladıkları yıl aralığına istinaden emekli olma yaşı kademeli olarak artar.

3600 Günde Nasıl Emekli Olunur?

3600 günden emekliliği açıklarken, eğer ödenen prim 3600 güne ulaşmışsa SSK üzerinden emekli olmak mümkündür fakat bu kanun yürürlükten kaldırılmış yerine kazanılan hakların korunması adına geçici bir madde eklenmiştir. Bu nedenle 8 Eylül 1999 yılından sonra çalışmaya başlayanlar için böyle bir emekli olma durumu mümkün değildir. İstisna olarak sigortası başlamadan önce askerlik yapanlar, sigortalarının başladığı tarihten askerlik yaptıkları süre kadar geri gidilirse 8 Eylül 1999’dan önce sigortaları başlamış gibi bu durumdan yararlanabilirler. Söz konusu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar için bu süre 4500 gündür. 1 Mayıs 2008 sonrası işe girenler 5400 günü tamamlamak durumundadır. Emeklilik yaşı ise bu şartları sağlamak üzere kadınlarda 54 iken erkeklerde 55’tir.

Emeklilik Nasıl Hesaplanır?

Emeklilik hesaplanırken göz önünde bulundurulan durumlar kişinin askerlik süresi, malullük durumunun olup olmadığı, SSK prim günü ya da diğer sandıklara ait gün sayısıdır.Emeklilik süresini hesaplamanın en sağlıklı yolu SGK resmi sitesine girerek çizelgeye istenen bilgileri girmektir. Doğru bilgiler verildiği durumda hesaplama aracı hangi yılda emekli olunacağını gösterir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here