Gelir Testi 2019 (Nereden Yapılır, Nasıl Hesaplanır?)

0
521

Bu yazımızda özellikle genel sağlık sigortasının uygulamaya konulmasından sonra daha fazla gündeme gelen gelir testi nasıl yapılır konusuna değineceğiz. He ne kadar konumuz gelir testi 2018 olsa da esas olarak 2017 den sonra vatandaşların zorunlu gelir testi yaptırma mecburiyeti kalmadı. Bilhassa çalışmayan veya gelir testi yaptırmak istemezken kişiler asgari seviyede yani 81 TL tutarında genel sağlık sigortası primi ödeyerek devletin sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Gelir Testi Nerede Yapılır?

Gelir testi nasıl yapılır veya gelir testi nerede yapılır gibi sorular tüm vatandaşların kafasına takılıyor. Gelir testi kolaylıkla e-devlet uygulaması üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından yapılabiliyor.

Burada doldurulacak gelir testi formu ile vatandaşlar hangi gelir gurubunda olduklarını görebilir başta genel sağlık sigortası primi ödeyip ödememek zorunda olduklarını ve bunun dışında da devletin özellikle fakirlere yaptığı yardımlardan yararlanıp yararlanamayacaklarını öğrenirler.

Gelir Testi Sonucu Nasıl Belirlenir?

Gelir testi kişilerin gelir ve giderleri ile alakalı bir dizi sorudan oluşur. Gelir testi uygulamada zorunlu olsun olmasın 18 yaşından büyük vatandaşlar için yapılır. 18 yaşından küçük bireyler ise zaten gelir testi yapan kişinin bakımına muhtaç hane halkı içerinde kabul edilirler.

Genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi konusunda gelir testi sonucunda hane halkı bireylerinden her biri brüt asgari ücretin 3’te birinden az gelir payına sahipse bu durumda o aile fakir ve desteğe muhtaç olarak kabul edilir. Dolayısıyla o hane halkı bireyleri genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda olmadan sosyal sağlık hizmetlerinden bedelsiz olarak faydalanabilir.

Örnek Bir Gelir Testi Nasıl Yapılabilir?

Gelir testinde vatandaşlara öncelikle gelirleri ve sonrasında hane halkı giderleri hakkında bazı sorular sorulur. Burada tartışmaya da neden olan bir nokta şayet hane halkının giderini aşıyorsa gelir testi bu geliri aşan gider kısmını gelir olarak kabul eder. Bir örnek vermek gerekirse örneğin 4 kişilik bir ailenin aylık geliri 2500 TL iken aynı ailenin kira, yakacak, eğitim ve gıda gibi zorunlu giderleri 2700 TL ise bu durumda bu ailenin 2500 – 2700 = -200 yani 200 TL geliri var kabul edilir.

Diğer yandan 4 kişilik bu ailenin aylık kişi başına düşen geliri 2500 / 4 = 625 TL tutarındadır. Bu tutar ise aylık brüt asgari ücretin üçte birinin yani 2.029,50 / 3 = 676,5 TL’nin altında olduğu için bu aile genel sağlık sigortası primi ödemekten muaf tutulacaktır.

Gelir Testi Soruları Nelerden Oluşur?

Vatandaşların gelir seviyesini tespit etmede kullanılan gelir testi soruları aşağıdaki gibidir:

  • Ailenin Aylık Toplam Geliri: Gelir tersinde öncelikle aile bireylerinin aylık düzenli maaş gelirleri var mı ve bu gelirlerinin tutarı ne kadar buna bakılır. Burada temel belirleyici olan kişilerin şayet çalışıyorsa devlete yatan SGK primleri üzerinden görülen maaşlarıdır.
  • Ailenin taşınmazı: Aile şayet ev sahibi ise söz konusu evlerinin rayiç bedelinin 240’ta biri aylık gelir olarak kabul edilir. Buradaki temel mantık kişilerin kira ödememesi sebebiyle uğramadıkları ek kaybın gelir olarak kabul edilmesidir. Ancak şayet ailenin ikinci ve kirada olan bir evi varsa o zaman o evden alınan aylık kira direkt olarak aylık gelir içine dahil edilir.
  • Sahip olunan büyük ve küçükbaş hayvanlar: Özellikle büyük şehirler dışından hayvancılıkla uğraşan ailelerin sahip olduğu büyük ve küçükbaş hayvanlar doğrudan ticari amaçlı kullanıldığı veya bunlardan bir çıkar sağlandığı için gelir olarak kabul edilir. Bu hayvanlardan elde edilen aylık gelir ise komisyonlar tarafından tespit edilir.
  • Diğer düzenli gelirler: Aile üyelerinin aylık veya düzenli olarak elde ettiği gelirler. Örneğin çocukların çeşitli vakıflardan aldıkları burs ve yardımlar veya babanın ek iş yapması sonucu elde ettiği ilave gelirler gibi.
  • Bunlar dışında kalan diğer aylık kazançlar: Yukarıda sayılanlar dışında ailenin tüm diğer gelirleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here